News

21

Mar'17

Information

คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเชียว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเชียว มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.