News

12

Oct'17

Information

ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ