News

29

Jan'20

Activities

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม “พฤฒปัญญา” จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

       สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม “พฤฒปัญญา” จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยนมหิดล โดยมีวิทยากรให้การต้อนรับและนำผู้สูงอายุเข้าชมสวนสมุนไพร ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้จักพืชสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดก็เป็นพืชผักสวนครัวที่หลาย ๆ ท่านก็นิยมนำไปปรุงเป็นอาหารทานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว นอกเหนือจากการรู้จักชื่อของสมุนไพรแล้วยังได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ อีกด้วย ถึงแม้ว่าผู้ที่เข้าชมในกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุแต่การเดินชมสวนสมุนไพรก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อท่านแต่อย่างใด เนื่องจากอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้ออกแบบทางเดินภายในสวนสมุนไพรให้สามารถเดินได้อย่างกว้างขวาง ถึงจะต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์ก็ยังสามารถเข้าชมได้อย่างแน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

26

Jan'20

Activities

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563

         คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนเข้าทัศณศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางอุทยานฯ ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร และกิจกรรมเดินชมสวน ซึ่งในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมเดินชมสวนโดยน้อง ๆ นักเรียนจะมีเวลาเดินชนสวนกับวิทยากร 1 ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียว น้อง ๆ จะมีโอกาสได้สัมผัส ดม ชิม และถามตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ น้อง ๆ มีเกี่ยวกับสมุนไพรในอุทยานฯ ได้เลย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

24

Jan'20

Activities

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

         อุทยานฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุทยานฯ ในเชิงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งรายการ เคียงบ่าเคียงไหล่ เป็นรายการสารคดีวาไรตี้ที่มีรางวัล สื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นเครื่องการันตี เข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตรจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของอุทยานฯ และทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและบรรยายประกอบตลอดการทำรายการ

 

ติดตามกำหนดวันออกอากาศผ่านทาง Facebook Page : Sireepark

หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยานฯ ได้บนเว็บไซต์ ของเรา : https://sireepark.mahidol.ac.th/

24

Jan'20

Activities

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติและความรู้สมุนไพร ทางอุทยานฯ ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทางอุทยานฯ จะได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ทางอุทยานฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. เลือกอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของท่านในโอกาสถัดไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

23

Jan'20

Activities

โรงเรียนชลราษฎรอำรุงนำคณะครูและนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

         คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 99 ท่าน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทางอุทยานฯ จึงได้เตรียมกิจกรรมที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสนุกเพลิดเพลินแต่ยังมีเนื้อหาสาระและความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไว้หลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว และ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร ซึ่งในแต่ละกิจกรรม น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัส ดม และ ชิม พืชสมุนไพรที่วิทยากรแนะนำระหว่างเดินชมอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะ วิทยากรจากอุทยานฯ จะเป็นคนดูและและแนะนำตลอดกิจกรรมว่าสมุนไพรชนิดไหนทานได้ และทานไม่ได้ ซึ่งการทัศนศึกษาในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ น้อง ๆ นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวพืชสมุนไพรและแพทย์แผนไทยที่อยู่คู่กับประเทศไทยของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website :https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

16

Jan'20

Activities

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyung Hee University ประเทศเกาหลีใต้เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

         สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้นำ Professor และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Korean Medicine, Kyung Hee University สาธารณระรัฐเกาหลี จำนวน 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในอุทยานฯ โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษาแพทย์แผนเกาหลีจากประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกคนมีโอกาสได้สัมผัส ชิม และ ดม สมุนไพรสด ที่จัดแสดงอยู่ภายในอุทยานฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนเกาหลีอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

11

Jan'20

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 “Siree Eco Park”

วันที่ 11 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ภายใต้แนวคิด “Siree Eco Park” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และคณะอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 “Siree Eco Park” มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมฐาน 8 ฐาน เช่น กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง เป็นกิจกรรมการปรุงยาดมจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ให้เป็นกลิ่นเฉพาะตามความชอบของแต่ละบุคคล เด็กๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก กิจกรรมตกแต่งถุงผ้ารักษ์โลก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้าที่ตกแต่งลายด้วยฝีมือของเด็กเอง โดยใช้สีจากธรรมชาติ ดอกไม้ใบไม้และสิ่งที่ได้จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเอง กิจกรรมเพาะชำพืชสมุนไพร เป็นกิจกรรมสอนให้เด็กๆ รู้จักการปลูกต้นไม้สมุนไพรโดยใช้กระถางรักษ์โลกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระบอกไม้ไผ่ และนำกลับไปปลูกที่บ้าน กิจกรรมชิมน้ำสมุนไพรหลายรส เป็นกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทดลองชิมน้ำสมุนไพรในรูปแบบเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำใบเตย มะตูม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้สัมผัสการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร อีกทั้งน้ำสมุนไพรนี้จะเป็นรสที่หวานน้อยเพื่อสุขภาพ กิจกรรมดูนกริมน้ำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ รู้จักการสังเกตนกและธรรมชาติรอบๆ ตัว โดยทางอุทยานฯ จะตั้งกล้องสำหรับดูนก กิจกรรม RC ผจญภัยหาตัวอักษรลับ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เด็กๆ สามารถเล่นร่วมกับผู้ปกครอง กิจกรรมการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นกิจกรรมของเด็กสมัยก่อน เช่น ม้าก้านกล้วย อีโบ๊ะ เป็นต้น และกิจกรรมเล่นเกมส์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอนวิธีการแยกขยะ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้นภายในงานยังมีโถงเวทีกลางที่อาคารใบไม้สามใบเพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมและความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เด็กๆ และผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมด้วยจุดถ่ายรูปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย ภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไว้ให้บริการผู้มาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้มีรายนามผู้สนับสนุน งบประมาณและของรางวัล ดังนี้

1. มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนเงิน จำนวน 50,000 บาท

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนเงิน จำนวน 30,000 บาท

และบัตรกำนัลร้านอาหาร MK และร้านอาหารยาโยอิ จำนวน 50 ชุด

3. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สนับสนุนเงิน จำนวน 10,000 บาท

4. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนเงิน จำนวน 3,000 บาท

5. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สนับสนุนปากกาคล้องคอ 300 ด้าม กระเป๋าผ้า 200 ใบ

และหมวก 300 ใบ

6. บริษัท โรงงานเชอร์รี่ไอศกรีม จำกัด สนับสนุนไอศกรีม 1,000 แท่ง

7. บริษัท ปามาทอย จำกัด สนับสนุนตุ๊กตา จำนวน 170 ชิ้น

8. บริษัท แลคตาซอย จำกัด สนับสนุน นมกล่อง จำนวน 360 กล่อง

9. บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด สนับสนุนสบู่ 300 ก้อน

10. มหิดลสิทธาคาร สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ต “สุดสาคร” 100 ที่นั่ง

11. กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนของรางวัล ดินสอ 200 แท่ง และ ไม้บรรทัด 70 อัน

12. ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สนับสนุน นมอัดเม็ด 500 ซอง

ซึ่งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณและของรางวัล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนอาสาสมัครจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยเด็กๆ และผู้ปกครอง ที่เข้ามาร่วมงาน ได้รับทั้งความรู้ ได้รับความสนุกสนาน และชื่นชอบ ของรางวัล ที่ได้รับเป็นอย่างมาก โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกท่านในครั้งต่อ ๆ ไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

08

Jan'20

Activities

นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Sorry, this entry is only available in ไทย.

18

Dec'19

Activities, Information

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสางานวันเด็ก รุ่น 2 ประจำปี 2563

Sorry, this entry is only available in ไทย.

18

Dec'19

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ในธีมงาน “Siree Eco Park”

Sorry, this entry is only available in ไทย.