News

12

Dec'19

Activities

โรงเรียนสยามสามไตรนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 และ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คนพร้อมคณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 5 ท่านจากโรงเรียนสยามสามไตร เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เดินชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ ชื่อ และสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้มีโอกาสเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” ในห้องนิทรรศการนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของแพทย์แผนไทย และการนำสมุนไพรที่มีใกล้ตัวมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

11

Dec'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษา จำนวน 31 คน และอาจารย์ 1 ท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 34 ท่าน จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับสมุนไพรและประวัติของแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสลองทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรให้ข้อมูลตลอดกิจกรรม

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

09

Dec'19

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

08

Dec'19

Activities

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 5 และ 6 จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเดินทางมาทัศนศึกษา ฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 91 คน และครูจำนวน 5 ท่าน เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำและศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการเดินศึกษาสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดวิทยากรที่มากความสามารถคอยให้ความรู้และบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรตลอดทุกๆ กิจกรรมเพื่อเสริมเกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้น้องๆ นักเรียนนำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

06

Dec'19

Activities

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 112 คน และ คณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 6 ท่าน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักกับพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร และ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความรู้จากวิยากรที่มากความสามารถของทางอุทยานฯ แล้วยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ให้ความไว้วางใจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตลอดมา และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์อีกในโอกาสต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

27

Nov'19

Activities

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะครูผู้ดูแล จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

Nov'19

Activities

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 32 คน และอาจารย์ 1 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากมายที่ปลูกอยู่ภายในสวนสมุนไพรของอุทยานฯ นอกจากจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชื่อและสรรพคุณแล้ว ยังได้เห็นและสัมผัสอย่างใกล้ชิดไปพร้อมกับการอธิบายประกอบโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพืชสมุนไพรอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

21

Nov'19

Activities

Tour Desk Bangkok Company Led a Group of Japanese Tourists to Visited the Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University.

บริษัททัวร์เดสค์บางกอกจำกัดนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มาเป็นวิทยากรเพื่อให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อสมุนไพรชนิดต่าง และวิธีการที่จะสามารถนำไปใช้ประโยนช์ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด การเยี่ยมชมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและในเรื่องของแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

21

Nov'19

Activities

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

Nov'19

Activities

 Freshman students and Professor from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Visited at Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University.

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ในรายวิชาพืชสมุนไพรได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และสรรพคุณต่างๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาจัดแสดงในสวนสมุนไพร และห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานฯ

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark