News

18

Dec'19

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ในธีมงาน “Siree Eco Park”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

14

Dec'19

Activities

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BEM ชวน พ่อ-ลูก เที่ยวห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้สมุนไพรไทย” ขึ้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 เนื่องในเดือนแห่งเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ ทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “BEM ชวน พ่อ-ลูก เที่ยวห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้สมุนไพรไทย” ขึ้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างโอกาสให้พ่อและลูกได้ทำกิจกรรมด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดี ที่ลูก ๆ จะได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคุณพ่อ โดยทางอุทยานฯ จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกทั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลินไว้ด้วยกัน เช่น เดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และอีกกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้เลยก็คือ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้แล้ว ลูก ๆ ยังได้มีโอกาสตกแต่งหน้าปกของแผงอัดพรรณไม้ ในรูปแบบของการ์ดอวยพรคุณพ่อและมอบให้คุณพ่อ อีกด้วย

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

12

Dec'19

Activities

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Shanghai High School เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนจากต่างประเทศได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ทางอุทยานฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้และความสนุกเข้าด้วยกัน เช่น กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้เป็นภาษาอังกฤษตลอดกิจกรรม

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

12

Dec'19

Activities

โรงเรียนสยามสามไตรนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 และ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คนพร้อมคณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 5 ท่านจากโรงเรียนสยามสามไตร เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เดินชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ ชื่อ และสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้มีโอกาสเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” ในห้องนิทรรศการนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของแพทย์แผนไทย และการนำสมุนไพรที่มีใกล้ตัวมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

11

Dec'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษา จำนวน 31 คน และอาจารย์ 1 ท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 34 ท่าน จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับสมุนไพรและประวัติของแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสลองทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรให้ข้อมูลตลอดกิจกรรม

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

09

Dec'19

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

08

Dec'19

Activities

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 5 และ 6 จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเดินทางมาทัศนศึกษา ฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 91 คน และครูจำนวน 5 ท่าน เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำและศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการเดินศึกษาสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดวิทยากรที่มากความสามารถคอยให้ความรู้และบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรตลอดทุกๆ กิจกรรมเพื่อเสริมเกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้น้องๆ นักเรียนนำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

06

Dec'19

Activities

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 112 คน และ คณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 6 ท่าน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักกับพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร และ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความรู้จากวิยากรที่มากความสามารถของทางอุทยานฯ แล้วยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ให้ความไว้วางใจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตลอดมา และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์อีกในโอกาสต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

27

Nov'19

Activities

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะครูผู้ดูแล จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

Nov'19

Activities

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 32 คน และอาจารย์ 1 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากมายที่ปลูกอยู่ภายในสวนสมุนไพรของอุทยานฯ นอกจากจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชื่อและสรรพคุณแล้ว ยังได้เห็นและสัมผัสอย่างใกล้ชิดไปพร้อมกับการอธิบายประกอบโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพืชสมุนไพรอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th