News

31

Jan'16

Activities

การแข่งขัน “EMS Rally 2016”

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดกิจกรรมการแข่งขัน “EMS Rally 2016” เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือกผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดถัย  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น.

25

Jan'16

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา เภสัชกรรมไทยประยุกต์1 ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ประยุกต์ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักเภสัชกรรมไทย โดยเนื้อหาวิชานี้เกี่ยวกับชนิดและสรรพคุณสมุนไพรสดและแห้ง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25  มกราคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น.

24

Dec'15

Activities

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RILCA GAMES 2015

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในงาน RILCA GAMES 2015 ณ สวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 7.00-10.00 น.

04

Dec'15

Activities

นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม บรรยากาศภายในสวนอุทยานฯและห้องนิทรรศการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม 2558

21

Nov'15

Activities

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” โดยมีทีมผู้บริหารจาก Cycling plus และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 100 ต้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กิจกรรมทาสีเลนจักรยานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและรวมพลปั่นจักรยานรอบมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00-14.30 น.

09

Nov'15

Activities

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา จำนวน 16 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเตรียมงาน ที่จะพานักเรียน มาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

09

Nov'15

Activities

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น.

05

Nov'15

Information, Knowledge

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal ขอเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการบันทึกรายการ งานวิจัยเรื่อง “สมุนไพรเพชรสังฆาตช่วยกระดูกพรุน” ของ ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

31

Oct'15

Activities

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 9 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “สมุนไพรใช้เป็นยาและอาหาร” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ จากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.

21

Oct'15

Activities

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรเกี่ยวกับ สรรพคุณ ขมิ้นชัน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาจาก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับ สรรพคุณ ขมิ้นชัน ณ ลานสมุนไพรวงศ์ขิง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-16.00 น.