News

03

May'16

Activities

ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น.

26

Apr'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม walk rally เกี่ยวกับชื่อของสมุนไพร สรรพคุณที่ใช้ทางยา และส่วนที่ใช้ปรุงยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.

25

Apr'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ทางยาได้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

24

Apr'16

Activities

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  รุ่นที่ 19 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร จำนวน 90 ท่าน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

11

Apr'16

Activities

รายการ “บางอ้อ” เข้าถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับ ดอกไม้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ “บางอ้อ” เข้าถ่ายทำสารคดี เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ ที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารให้รับประทาน และเป็นยารักษาโรคได้  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

07

Apr'16

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

04

Apr'16

Activities

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย จำนวน 2 คน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ม.มหิดล  เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

26

Mar'16

Activities

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูสมุนไพร  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 30 ท่าน

16

Mar'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเข้าชมพื้นที่อุทยานฯ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ การปลูกดูแลรักษา และสรรพคุณ  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 9 ท่าน

27

Feb'16

Activities

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ a day ร่วมจัดกิจกรรม ดอกไม้เป็นยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสารอะเดย์ (a day) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพ “ดอกไม้เป็นยา” และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวอย่างดอกไม้แห้ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับดอกไม้ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงในส่วนของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 30 ท่าน