News

10

Aug'16

Activities

โรงงาน ปราณิสา ขอใช้พื้นที่ ถ่ายทำวีดีทัศน์ต้นสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

โรงงาน ปราณิสา ขอใช้พื้นที่ ถ่ายทำวีดีทัศน์ต้นสมุนไพร ได้แก่ มะตูม ส้มป่อย อัญชัน บัวบก งาดำ เหงือปลาหมอ และใบชบา  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-17.00 น.

05

Aug'16

Activities

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่9” (WE UNITE CAMP #9)

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่9” (WE UNITE CAMP #9) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-17.00 น. จำนวน 260 ท่าน

25

Jul'16

Activities

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ท่าน

01

Jul'16

Activities

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30-11.00 น.

27

Jun'16

Activities

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย เกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

04

Jun'16

Activities

นักศึกษาแพทย์แผนไทย จากสถาบันคลินิกหมอนภา เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาแพทย์แผนไทย จากสถาบันคลินิกหมอนภา การแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและเรียนรู้ถึงสมุนไพรต่างๆ ภายในสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

24

May'16

Activities

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Channal ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol  Chanal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

03

May'16

Activities

ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น.

26

Apr'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม walk rally เกี่ยวกับชื่อของสมุนไพร สรรพคุณที่ใช้ทางยา และส่วนที่ใช้ปรุงยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.

25

Apr'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ทางยาได้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.