News

27

Aug'16

Activities

รายการจาก Animals speak ขอเข้าใช้พื้นที่ถ่ายทำสารคดี ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการจาก Animals speak ขอเข้าใช้พื้นที่ถ่ายทำสารคดี  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น.

20

Aug'16

Information

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. จำนวน 80 ท่าน

11

Aug'16

Activities

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ สรรพคุณทางยา รวมถึงการรักษาโรค แล้วยังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 100 ท่าน

10

Aug'16

Activities

โรงงาน ปราณิสา ขอใช้พื้นที่ ถ่ายทำวีดีทัศน์ต้นสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

โรงงาน ปราณิสา ขอใช้พื้นที่ ถ่ายทำวีดีทัศน์ต้นสมุนไพร ได้แก่ มะตูม ส้มป่อย อัญชัน บัวบก งาดำ เหงือปลาหมอ และใบชบา  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-17.00 น.

05

Aug'16

Activities

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่9” (WE UNITE CAMP #9)

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่9” (WE UNITE CAMP #9) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-17.00 น. จำนวน 260 ท่าน

25

Jul'16

Activities

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ท่าน

01

Jul'16

Activities

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30-11.00 น.

27

Jun'16

Activities

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย เกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

04

Jun'16

Activities

นักศึกษาแพทย์แผนไทย จากสถาบันคลินิกหมอนภา เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาแพทย์แผนไทย จากสถาบันคลินิกหมอนภา การแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและเรียนรู้ถึงสมุนไพรต่างๆ ภายในสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

24

May'16

Activities

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Channal ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol  Chanal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.