News

13

Dec'16

Activities

นักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยขอเข้าชมสวนและศึกษาสมุนไพรต่าง ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 30 ท่าน

07

Dec'16

Activities

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ขอเข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 40 ท่าน

30

Nov'16

Activities

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถาบันโภชนการ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยขอเข้าชมพื้นที่สวนและห้องนิทรรศการ  ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. จำนวน 60 ท่าน

29

Nov'16

Activities

คณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่สวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-18.00 น. จำนวน 30 ท่าน

29

Nov'16

Activities

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association(APAC) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. จำนวน 6 ท่าน

28

Nov'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมและศึกษาสมุนไพรเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. จำนวน 53 ท่าน

27

Nov'16

Activities

วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดโครงการ วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.30-10.00 น.

26

Nov'16

Activities

ม.ราชภัฏจันทรเกษม ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษา ม.ราชภัฏจันทรเกษม  เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00-12.00 น. จำนวน 12 ท่าน

20

Nov'16

Activities

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรม “แรกพบ” ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-20.00 น. จำนวน 51 ท่าน

16

Nov'16

Activities

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหวิทยาลัย ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 -11.30 น. จำนวน 40 ท่าน