News

31

Jan'17

Information

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ. ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพรไทย : ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” พร้อมทั้งสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 13 ท่าน

27

Jan'17

Information, Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

21

Jan'17

Activities

มูลนิธิกัลยาณการุณย์ ขอเข้าชมพื้นที่และจัดกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะจากมูลนิธิกัลยาณการุณย์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และจัดกิจกรรม ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 39 ท่าน

17

Jan'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต ขอเข้าชมพื้นที่และจัดกิจกรรม โดยมีการทำวุ้นจากสีธรรมชาติ และทำพิมเสนน้ำ ให้นักเรียนได้มีการลงมือทำด้วยตัวเองเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.00-14.00 น. จำนวน 59 ท่าน

09

Jan'17

Activities, Information

โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1


มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
Read more

08

Jan'17

Information, Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “หญ้าหวาน”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร หญ้าหวาน

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

08

Jan'17

Information, Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ชุมเห็ดเทศ”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร ชุมเห็ดเทศ

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

23

Dec'16

Activities

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. จำนวน 7 ท่าน

15

Dec'16

Information

เปิดอบรมวิชาการฟรี สำหรับประชาชน เรื่อง สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 1)

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดอบรมวิชาการฟรี สำหรับประชาชน
เรื่อง สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 1)
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-5272-4

ลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/forms/a3vhpMnZ4jTZ75Nq2

****หมายเหตุ****
-  วันสุดท้ายของการรับสมัครออนไลน์ วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
-  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2560
-  ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าอบรมฟรีได้ทาง FanPage Facebook : www.facebook.com/sireepark
-  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ โทร. 02-441-5272-4 (คุณจักรพล คนเที่ยง)

14

Dec'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมสวนและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-15.30 น. จำนวน 107 ท่าน