News

07

Feb'17

Activities

คณาจารย์และนักศึกษจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายทำสื่อสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายภาพสมุนไพร 41 ชนิด สำหรับเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างและบุคคลทั่วไป ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-17.00 น. จำนวน 7 ท่าน

03

Feb'17

Activities

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.45-16.30 น. จำนวน 12 ท่าน

02

Feb'17

Activities

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ขอให้พื้นที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ขอให้พื้นที่ ในการถ่ายทำสื่อวิดีโอการเรียนการสอน ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-18.00 น. จำนวน 15 ท่าน

02

Feb'17

Activities

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าชมอุทยานสมุนไพร

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มาทัศนศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ และทำกิจกรรม ทำวุ้นจากสีธรรมชาติ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 36 ท่าน

01

Feb'17

Information, Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอนที่4 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (2)

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอนที่4 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (2)

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark
เบอร์ติดต่อ 02-441-5272-4

31

Jan'17

Information

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ. ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพรไทย : ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” พร้อมทั้งสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 13 ท่าน

27

Jan'17

Information, Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

21

Jan'17

Activities

มูลนิธิกัลยาณการุณย์ ขอเข้าชมพื้นที่และจัดกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะจากมูลนิธิกัลยาณการุณย์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และจัดกิจกรรม ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 39 ท่าน

17

Jan'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต ขอเข้าชมพื้นที่และจัดกิจกรรม โดยมีการทำวุ้นจากสีธรรมชาติ และทำพิมเสนน้ำ ให้นักเรียนได้มีการลงมือทำด้วยตัวเองเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.00-14.00 น. จำนวน 59 ท่าน

09

Jan'17

Activities, Information

โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1


มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
Read more