News

05

Nov'20

Activities

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

         คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 50 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงนอกห้องเรียน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงเตรียมนักวิชาการเกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพืชสมุนไพรภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรให้การต้อนรับและให้ความรู้ในกิจกรรมเดินชมสวน นอกจากนี้ยังมีแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ แบ่งปันความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในกิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร โดยรถรางจะนำชมต้นสมุนไพรรอบนอกทั้งหมดของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้เห็นต้นสมุนไพรสดหลากหลายชนิดตลอดเส้นทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

04

Nov'20

Activities, Information

โครงการ Flowers of life

Sorry, this entry is only available in ไทย.

31

Oct'20

Activities

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ​ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด้านเภสัชกรรมไทยให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงได้เตรียมวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านต้นสมุนไพร ที่สามารถอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง และลักษณะเด่นของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด รวมถึงสรรพคุณตามตำรายาไทยให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยสามารถเข้าใจและจดจำได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ นำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ในห้องนิทรรศการถาวร ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

 

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

31

Oct'20

Activities

มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

         นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ ในส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล รวมถึงพืชที่มีคุณค่าทางยา อาหารและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพืชที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพร คอยให้การดูแลและนำชมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

29

Oct'20

Activities

โรงเรียนถาวรวิทยานำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนถาวรวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 276 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน และปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนจึงได้เลือกกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเก็บพรรณไม้ในแบบนักพฤกษศาสตร์ และเพิ่มทักษะทางศิลปะในการตกแต่งหน้าปกด้วยตนเอง จากนั้นเป็นกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทำความรู้จักสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเป็นวัตถุดิบผ่านการดมกลิ่น และเลือกกลิ่นที่ชอบมาทำเป็นยาดมสมุนไพรนำกลับไปใช้ได้เองที่บ้าน และยังเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการขยายพันธุ์พืชในกิจกรรมขยายพันธุ์สมุนไพร นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการและทำความรู้จักต้นสมุนไพรนานาชนิด ภายในลานนานาสมุนไพรซึ่งจัดแสดงสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการสัมผัสชิมและดมกลิ่นของต้นสมุนไพรสดไปพร้อมกับการถามตอบกับวิทยากรได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมรถรางชมสวน พร้อมฟังบรรยายข้อมูลของต้นสมุนไพรตลอดเส้นทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

22

Oct'20

Activities

โรงเรียนบำรุงวิทยานำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

โรงเรียนบำรุงวิทยานำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนบำรุงวิทยาได้เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักต้นสมุนไพรและพืชผักสวนครัวที่อยู่ใกล้ตัว กิจกรรมรถรางชมสวนที่สามารถชมวิวภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และได้รับความเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ และกิจกรรมระบายสีจากธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสะกัดสีจากธรรมชาติ และนำมาใช้ประกอบกิจกรรมได้ นอกจากนี้น้อง ๆ นักเรียนยังจะได้เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

21

Oct'20

Activities

คณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

         การไฟฟ้านครหลวงนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรให้การต้อนรับ นำชมสวนสมุนไพรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมฤๅษีดัดตน เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้และขยับยืดและเหยียดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังได้ทดลองทำยาดมสมุนไพร และนำกลับไปใช้เองที่บ้านหรือเป็นของฝากให้กับคนรู้จักอีกด้วย

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

19

Oct'20

Activities

โรงเรียนบางสะพานวิทยานำนักเรียนห้องพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนบางสะพานวิทยานำนักเรียนห้องพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพร และต่อยอดในการเรียนในระดับอุดมศึกษาในด้านสายการแพทย์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงต่าง ๆ ในอนาคตของนักเรียน โรงเรียนบางสะพานจึงได้เลือกกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ที่มีความตรงต่อความต้องการ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาเภสัชวัตถุ ในกิจกรรมนี้ น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตลักษณะของสมุนไพรแห้ง ที่มีความแตกต่างจากสมุนไพรสดที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะต่าง ๆ ทางพฤกษศาสตร์ได้ กิจกรรมถัดมาเป็นกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเดินชมสวน ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของต้นสมุนไพร รวมไปถึง กลิ่น และการชิมรสชาติของสมุนไพรสด ๆ ในลานนานาสมุนไพร นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตลอดเวลาในการทำกิจกรรมที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

09

Oct'20

Activities

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าศึกษาความรู้ทางด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาสมุนไพรอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงการทัศนศึกษาในครั้งนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ในกิจกรรมนี้นอกจากที่น้อง ๆ มีวิทยากรนำชมต้นสมุนไพรนานาชนิดในลานนานาสมุนไพรแล้ว น้อง ๆ ยังได้ฝึกการสังเกตลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การสัมผัส ชิมรสชาติ และดมกลิ่นของต้นสมุนไพรสด ๆ ในลานสมุนไพรด้วย นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และเพลิดเพลินกับสื่อมัลติมีเดียในห้องนิทรรศการที่ออกแบบมาเพื่อผสมผสานความรู้และความสนุกเพลิดเพลินไว้ด้วยกันอย่างลงตัว กิจกรรมถัดมาเป็นการลงมือทำยาดมสมุนไพร ในกิจกรรมนี้นอกจากเรียนรู้ขั้นตอนในการปรุงยาดมสมุนไพรแล้ว น้อง ๆ ยังได้เห็นรูปร่างหน้าตาของสมุนไพรที่มีขายกันตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปอีกด้วย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรให้ได้มากที่สุด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงปิดท้ายด้วยการนั่งรถรางศึกษาสมุนไพรรอบอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตลอดสองข้างทางของเส้นทางรถรางนั้นเต็มไปด้วยต้นสมุนไพรกว่า 30 ชนิด ให้ได้ศึกษาตลอดสองข้างทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

08

Oct'20

Activities

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

         วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาในรายวิชา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และรายวิชา พฤกษศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืชสมุนไพร รวมถึงประโยชน์จากพืชสมุนไพรและการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าสมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาจึงได้จัดเตรียมวิทยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าชม ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ซึ่งนำชมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านพฤกษศาสตร์ และสรรพคุณตามตำรายาไทย หลังจากนั้นเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการที่นำชมโดยวิทยากรที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมศึกษาสมุนไพร (แลปกริ๊ง) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรโดยเฉพาะ ในแต่ละกิจกรรม นักศึกษาสามารถถามและตอบเพื่อเก็บทุกเทคนิคเคล็ดลับในการศึกษาสมุนไพรจากวิทยากรได้อย่างเต็มที่

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark