News

08

Mar'17

Activities

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ชี้แจงในประเด็นที่เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ พร้อมแนะนำ นายแพทย์ สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ท่านใหม่ จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายเจ้าภาพ “สภากาแฟ” ครั้งต่อไปแก่ จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

07

Mar'17

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

06

Mar'17

Activities, Information

เปิดอบรมวิชาการฟรี สำหรับประชาชน เรื่อง สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 2)

Sorry, this entry is only available in ไทย.

05

Mar'17

Activities

นักศึกษา จากแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสรรพคุณสมุนไพรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

02

Mar'17

Activities

เจ้าหน้าที่จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งมอบต้นไม้ปลูก ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งมอบต้นไม้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

02

Mar'17

Activities

นักเรียนจาก โรงเรียนราชวินิต เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เข้ามาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเภสัชกรรมแผนไทย และการประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

28

Feb'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และศึกษาสมุนไพรไทยภายในอุทยานฯ เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

26

Feb'17

Activities

คณะสื่อมวลชนอิหร่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน มีโครงการนำสื่อมวลชนอิหร่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม และนิเวศวิทยาของไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

25

Feb'17

Activities

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมและสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

25

Feb'17

Activities

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ขอเข้าถ่ายทำคอลัมน์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ขอเข้าถ่ายทำคอลัมน์ นิตยสารซุปเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน โดยเพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของไทย พร้อมทั้งเข้าชมห้องนิทรรศการ และทำกิจจกรรมวุ้นสีจากธรรมชาติ ทำพิมเสนน้ำ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560