News

02

Mar'17

Activities

นักเรียนจาก โรงเรียนราชวินิต เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เข้ามาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเภสัชกรรมแผนไทย และการประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

28

Feb'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และศึกษาสมุนไพรไทยภายในอุทยานฯ เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

26

Feb'17

Activities

คณะสื่อมวลชนอิหร่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน มีโครงการนำสื่อมวลชนอิหร่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม และนิเวศวิทยาของไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

25

Feb'17

Activities

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมและสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

25

Feb'17

Activities

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ขอเข้าถ่ายทำคอลัมน์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ขอเข้าถ่ายทำคอลัมน์ นิตยสารซุปเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน โดยเพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของไทย พร้อมทั้งเข้าชมห้องนิทรรศการ และทำกิจจกรรมวุ้นสีจากธรรมชาติ ทำพิมเสนน้ำ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

24

Feb'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันกันตนา ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันกันตนา ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

23

Feb'17

Activities

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางบริษัท อสมท จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับสาระความรู้ การท่องเที่ยวกิจกรรมสาธารณะ
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

21

Feb'17

Activities

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อศึกษรูปแบบการจัดสวยสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 4 ท่าน

20

Feb'17

Activities

องค์การเภสัชกรรม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ของ อภ.ให้เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30-12.00 น. จำนวน 16 ท่าน

17

Feb'17

Activities

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มาทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 38ท่าน