News

20

Mar'17

Activities

อบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 2 ถวามเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 2
ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

18

Mar'17

Activities

สโมสรนักศึกษา จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ สโมสรนักศึกษา จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

16

Mar'17

Activities

สถาบันแพทย์แผนไทย ม.รามคำแหง เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับสถาบันแพทย์แผนไทย ม.รามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

16

Mar'17

Activities

เภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

14

Mar'17

Activities

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร พร้อมจัดกิจกรรม ต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

12

Mar'17

Activities

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

09

Mar'17

Activities

คณะสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการศึกษาและเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

08

Mar'17

Activities

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ชี้แจงในประเด็นที่เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ พร้อมแนะนำ นายแพทย์ สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ท่านใหม่ จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายเจ้าภาพ “สภากาแฟ” ครั้งต่อไปแก่ จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

07

Mar'17

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

06

Mar'17

Activities, Information

เปิดอบรมวิชาการฟรี สำหรับประชาชน เรื่อง สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 2)

Sorry, this entry is only available in ไทย.