News

16

Mar'17

Activities

สถาบันแพทย์แผนไทย ม.รามคำแหง เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับสถาบันแพทย์แผนไทย ม.รามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

16

Mar'17

Activities

เภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

14

Mar'17

Activities

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร พร้อมจัดกิจกรรม ต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

12

Mar'17

Activities

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

09

Mar'17

Activities

คณะสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการศึกษาและเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

08

Mar'17

Activities

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ชี้แจงในประเด็นที่เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ พร้อมแนะนำ นายแพทย์ สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ท่านใหม่ จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายเจ้าภาพ “สภากาแฟ” ครั้งต่อไปแก่ จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

07

Mar'17

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

06

Mar'17

Activities, Information

เปิดอบรมวิชาการฟรี สำหรับประชาชน เรื่อง สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 2)

Sorry, this entry is only available in ไทย.

05

Mar'17

Activities

นักศึกษา จากแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสรรพคุณสมุนไพรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

02

Mar'17

Activities

เจ้าหน้าที่จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งมอบต้นไม้ปลูก ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งมอบต้นไม้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560