News

04

Apr'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรไทย โดยอาจารย์ ดร.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการนำชม เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.

03

Apr'17

Activities

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

01

Apr'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จาก โรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ได้จัดค่าย “จินตทัศน์วิจิตร” โดยเข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 07.00-16.00 น.

31

Mar'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

30

Mar'17

Activities

ผู้นำนิสิตนักศึกษา มูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้นำนิสิตนักศึกษา จากมูลนิธิรากแก้ว จัดสัมมนาและ เยี่ยมชมสวนสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

30

Mar'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพชรปัญญา ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพชรปัญญา ทัศนศึกษา เพื่อปรับพัฒนาการ การเรียนรู้ด้านวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

29

Mar'17

Information

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

28

Mar'17

Information

ประกาศ!!! แจ้งขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีพัฒนาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมและดูแลสภาพของสมุนไพร จึงขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเป็น ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น. เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

21

Mar'17

Information

คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเชียว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเชียว มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

20

Mar'17

Information

นักศึกษาแพทย์ จาก Tokyo Medical and Dental University เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ จาก Tokyo Medical and Dental University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-15.00 น.