News

24

May'17

Activities

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(อพ.สธ.-กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

22

May'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

18

May'17

Activities

รายการ บ้านและสวน ใช้พื้นที่การถ่ายทำประชาสัมพันธ์ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

17

May'17

Activities

คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

15

May'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4

Sorry, this entry is only available in ไทย.

04

May'17

Activities

คณะวิศวรรมศาสตร์ ม.มหิดล พาผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้สูงอายุ จากจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการค่ายปฏิบัติการ “ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

23

Apr'17

Activities

นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการอบรม และเข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพร พร้อมทำกิจกรรมการทำยาสมุนไพรอัดเม็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

21

Apr'17

Activities

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

20

Apr'17

Activities

นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการ พานักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรุ้ทางด้านพืชสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

10

Apr'17

Activities

คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง(สายสนับสนุน) รุ่นที่ 16 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เข้าเยี่มชมห้องนิทรรศการและพื้นที่โดยรอบของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.