News

28

Jul'17

Activities, Information

ขอปิดรับสมัครการอบรม ครั้งที่4

ขออภัย ขอปิดรับสมัครการอบรม

เนื่องจาก จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม เต็มตามที่กำหนดไว้แล้ว
เราจะคัดเลือกรายชื่อจากเหตุผลที่อยากเข้าร่วม ของท่าน ในการอบรมในครั้งนี้
ท่านใดที่ลงชื่อไว้แล้ว แต่ติดภาระกิจ มาไม่ได้ แจ้งชื่อก่อน 3 วัน แจ้งได้ทาง Inbox facebook
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันที่อบรม
1. หมวก
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไป
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ที่
website : https://sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากท่านใดสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-441-5272-4 (คุณจักรพล คนเที่ยง หรือ คุณธนภรณ์ บุญเปล่ง)

22

Jul'17

Activities

คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่จัดโครงการสานสายใยครูศิษย์ โดยเข้าเยี่ยมชมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพร กับ การทำลูกประคบ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-14.00

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

07

Jul'17

Activities

คณะข้าราชการที่จะเกษียณ จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะข้าราชการที่จะเกษียณ โดยนิตยสารโล-ลั้นลา ที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ “ผจญภัยในตัวเอง การเรียนรู้ครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ” เข้ามาอบรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยและทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

05

Jul'17

Information

ประกาศการปรับปรุง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเตรียมความพร้อมที่สำหรับพระราชพิธีเปิดอุทยานฯ ซึ่งทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด
อุทยานฯ จึงจะมีการปรับปรุง ส่วนต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ถนนรถราง สะพานไม้ริมน้ำ ศาลาริมน้ำ ทางเดินผู้ผิการ และศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ พร้อมทั้งของดการใช้จักรยานภายในอุทยานฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้

28

Jun'17

Activities

อบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ถวามเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3
ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

21

Jun'17

Activities

คณะ International Food Policy Research Institute เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะชาวต่างชาติ จากInternational Food Policy Research Institute(IFPRI) และเจ้าหน้าที่ จากกองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล ที่เข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพรไทย และนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบอุทยานฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 40 ท่าน

19

Jun'17

Activities, Information

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3

Sorry, this entry is only available in ไทย.

24

May'17

Activities

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาลกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม)ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่เข้าทัศนศึกษาและศึกษาสมุนไพรไทย ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

24

May'17

Activities

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(อพ.สธ.-กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

22

May'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.