News

28

Mar'17

Information

ประกาศ!!! แจ้งขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีพัฒนาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมและดูแลสภาพของสมุนไพร จึงขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเป็น ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น. เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

21

Mar'17

Information

คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเชียว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเชียว มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

20

Mar'17

Information

นักศึกษาแพทย์ จาก Tokyo Medical and Dental University เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ จาก Tokyo Medical and Dental University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-15.00 น.

20

Mar'17

Activities

อบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 2 ถวามเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 2
ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

18

Mar'17

Activities

สโมสรนักศึกษา จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ สโมสรนักศึกษา จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

16

Mar'17

Activities

สถาบันแพทย์แผนไทย ม.รามคำแหง เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับสถาบันแพทย์แผนไทย ม.รามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

16

Mar'17

Activities

เภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

14

Mar'17

Activities

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร พร้อมจัดกิจกรรม ต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

12

Mar'17

Activities

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

09

Mar'17

Activities

คณะสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการศึกษาและเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560