News

19

Oct'17

Activities

กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่ได้จัดโครงการ “รามาน้อย” ครั้งที่ 22 เข้าทัศนศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยต่างๆ และทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

18

Oct'17

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย และงานออกแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2560 เวลา 10.00-12.00 น.

12

Oct'17

Information

ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

02

Oct'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “กรรณิการ์”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร กรรณิการ์

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

30

Sep'17

Activities

นักศึกษาชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

22

Sep'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

22

Sep'17

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทหูหนวกและพิการซ้อน เข้าทัศนศึกษา สมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

22

Sep'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพยท์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

20

Sep'17

Activities

เด็กอนุบาลและคุณครู จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เด็กอนุบาลและคุณครู จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษาสมุนไพร และทำกิจกรรมวุ้นสีจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.15-11.00 น.

15

Sep'17

Information

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น.
(ห้องนิทรรศการ 9.00-16.00 น.)
โดยจะเก็บค่าเข้าชม เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 บัดนี้เป็นต้นไป