News

19

Nov'17

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพรไทย และห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

18

Nov'17

Activities

กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่รวมกลุ่มจัดกิจกรรม ให้ความรู้ โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ สาธิตการทำวุ้นสีจากสมุนไพร และสาธิตการทำน้ำมันไพลจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-15.30 น.

17

Nov'17

Activities

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

17

Nov'17

Activities

นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น.

09

Nov'17

Activities

คณะเจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

09

Nov'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามแขก”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร “มะขามแขก”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

28

Oct'17

Activities

นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี ที่เข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย พร้อมกับทำกิจกรรมสาธิตการทำวุ้นสีจากธรรมชาติ ถุงทองสมอ และลูกประคบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

24

Oct'17

Information

ประกาศปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้ง วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ตามเวลาปกติ

21

Oct'17

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก ม.นเรศวร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น.

20

Oct'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ผักเชียงดา”

Sorry, this entry is only available in ไทย.