News

21

Jun'17

Activities

คณะ International Food Policy Research Institute เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะชาวต่างชาติ จากInternational Food Policy Research Institute(IFPRI) และเจ้าหน้าที่ จากกองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล ที่เข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพรไทย และนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบอุทยานฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 40 ท่าน

19

Jun'17

Activities, Information

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3

Sorry, this entry is only available in ไทย.

24

May'17

Activities

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาลกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม)ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่เข้าทัศนศึกษาและศึกษาสมุนไพรไทย ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

24

May'17

Activities

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(อพ.สธ.-กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

22

May'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

18

May'17

Activities

รายการ บ้านและสวน ใช้พื้นที่การถ่ายทำประชาสัมพันธ์ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

17

May'17

Activities

คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

15

May'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4

Sorry, this entry is only available in ไทย.

04

May'17

Activities

คณะวิศวรรมศาสตร์ ม.มหิดล พาผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้สูงอายุ จากจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการค่ายปฏิบัติการ “ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

23

Apr'17

Activities

นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการอบรม และเข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพร พร้อมทำกิจกรรมการทำยาสมุนไพรอัดเม็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.