News

15

Feb'18

Activities

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถ่ายทำรายการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมถ่ายทำรายการ Friendly Design Trip for All ของสถานีโทรทัศน์ เนชั่น ทีวี เกี่ยวกับ Tourism for All โดยติดดาว การันตี สถานที่ดี มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เหมาะกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อช่วยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรที่สำคัญของประเทศไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13

Feb'18

Information

เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน มหิดล อุทยานฯ สิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

03

Feb'18

Activities

คณะสมาชิกสมาคมร้านขายยา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสมาชิกสมาคมร้านขายยา เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และชมห้องนิทรรศการ พร้อมทั้งได้จัดการบรรยายความรู้เรื่องของสมุนไพรให้แก่สมาชิกสมาคมร้านขายยา

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark

02

Feb'18

Activities

เด็กและอาจารย์ จากโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1และวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เด็กระดับชั้นอนุบาล2 และอาจารย์ จากโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติกับเทคโนโลยี โดยพาเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร และพาเดินชมสมุนไพรไทย เพื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง

31

Jan'18

Activities

คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (C-IQA) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและบุคลากรระดับต่างๆ ของสถาบันสมาชิกเครือข่าย เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  โดยพาชมห้องนิทรรศการถาวร และลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการ

28

Jan'18

Activities

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้ติดตาม นั่งรถรางชมบรรยายกาศและเข้าชมแปลงสมุนไพรเพื่อผู้พิการ

27

Jan'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรไทย โดยพาชมห้องนิทรรศการถาวร และแปลงนานาสมุนไพร

25

Jan'18

Activities

รายการ GOOD DAY ทางช่อง 5 เข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 รายการ GOOD DAY ทางช่อง 5 ได้เข้ามาถ่ายทำรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพิ่มมากขึ้น โดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.55-11.25  ช่วง “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตส์ลึกซึ้ง” ทางช่อง 5

25

Jan'18

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ แลกเปลี่ยนทางการศึกษา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก St.-Antonius-Gymnasium(SAG) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ John Monash Science School เครือรัฐออสเตรเลีย ได้เข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ดูห้องนิทรรศการถาวร และร่วมกันทำกิจกรรม ยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

24

Jan'18

Activities, Information

รายการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี 3 SD ช่อง 28 เข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 รายการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี 3 SD ช่อง 28 ได้เข้ามาถ่ายทำรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งเน้นท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายผ่านกิจกรรม โดยได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เส้นสายระบายสีธรรมชาติ , การทำวุ้นจากสีธรรมชาติ , นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรไทย , ยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย โดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.25-9.30  ทางช่อง 3SD (ช่อง28)