News

31

Mar'18

Activities

คณะสมาชิกนิตยสารและสมาชิกเฟซบุ๊ค จากนิตยสารโอ-ลั้นลา จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

30

Mar'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ และนั่งรถราง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน ในการประกอบรายวิชา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน เป็นวิทยากรในการนำชม

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark

27

Mar'18

Activities

คณะผู้ประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ประชุมจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน โดยมีอาจารย์ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรนำชม โดยทางกองพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมประชุม

20

Mar'18

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2561 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

17

Mar'18

Activities

คณะผู้พิการทางการมองเห็น จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 คณะผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ติดตาม จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชมและจัดกิจกรรม

16

Mar'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชม

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ด้านสมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านพืชสมุนไพร

15

Mar'18

Activities

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับสนองพระราชโองการในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 20 เพื่ออบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล การใช้ยา เวชภัณฑ์ และสมุนไพรเพื่อการรักษา โดยมีอาจารย์ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรนำชม

08

Mar'18

Activities

งาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”

8 มีนาคม 2561  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าชมบูธและรับมอบหนังสือ จากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเปิด โครงการเมืองสมุนไพร@นครปฐม ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

07

Mar'18

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม” ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

Sorry, this entry is only available in ไทย.

06

Mar'18

Activities, Information

ชวน #ชาวแก๊งค์ และเพื่อนๆ มาทำกิจกรรมที่อุทยานกัน*

ชวน #ชาวแก๊งค์ และเพื่อนๆ มาทำกิจกรรมที่อุทยานกัน*

#ชมสวนโดยวิทยากร
#ทำยาดมสมุนไพร
#ทำวุ้นจากสีธรรมชาติ
#อัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว
#สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่ม 15 คนขึ้นไปนะจ๊ะ (ติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

ดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th/th/tour

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
#inbox
#Fanpage :@sireepark
#Email: sireepark@mahidol.ac.th
หรือเบอร์ 02-441-5272-4

ฝากกดไลน์ กดแชร์ ให้ด้วยนะคะ
#sireepark