News

07

Jun'18

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรจากแหล่งเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์ต่อนักเรียน โดยพาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและชมสวนสมุนไพร มีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

Jun'18

Activities

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร จากคณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล กับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและชมสวนสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

03

Jun'18

Activities

คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่าน คณาจารย์ และบุคลากร จากภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาการออกแบบ การจัดการสวนสมุนไพรและจัดนิทรรศการ โดยเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและฟังการบรรยาย จากเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

25

May'18

Activities

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชมด้านพืชสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยทางผู้จัดมีวัตถุประสงค์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมภายหลังเกษียณอายุราชาการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

23

May'18

Activities

คณะบุคลากร จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะบุคลากร จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศ ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

23

May'18

Activities

รายการหมอออนแอร์ ทางช่อง 13 แฟมิลี่ เข้าถ่ายทำ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา รายการหมอออนแอร์ ทางช่อง 13 แฟมิลี่ ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 6.45 น. ดำเนินรายการโดยคุณเทพพิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ คุณภัทรา อภิญญา และอาจารย์ ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำ เพื่อประชาสัมพันธ์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

19

May'18

Activities

นักศึกษาจาก University of lceland, Faculty of Life and Environmental Sciences ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพ จัดทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพเขตร้อน ให้กับนักศึกษา University of lceland, Faculty of Life and Environmental Sciences ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ (MOU 2008-2020) และ ERASMUS+Programme 2014-2021 โดยเข้าทัศนศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพร ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอุทยาน ฯ ได้จัดขึ้น เช่น นั่งรถรางชมสมุนไพร สาธิตเมนูสมุนไพรถุงทองสมอไทย และสาธิตการทำน้ำมันไพล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

18

May'18

Activities

บุคลากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

11

May'18

Activities

คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมสมุนไพรไทย และร่วมทำกิจกรรมอัดพรรมไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๊ว โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

May'18

Activities

กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จ.ตาก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพรไทย โดยเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันไพล ทำถุงทองสมุนไพร ออกกำลังกายด้วยท่าบริหารแบบฤาษีดัดตน ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในอุทยานฯ และเดินศึกษาสมุนไพร โดยมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark