News

05

Sep'18

Activities

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาและบุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นักศึกษาโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาและบุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์  รวมทั้งวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ และนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

30

Aug'18

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน Museum Thailand Awards 2018

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียนสยาม  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Museum Thailand Awards 2018  พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์  พร้อมจิต   ศรลัมพ์   ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติท่านแรก ซึ่งเป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้อาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2561

สำหรับรางวัล Museum Thailand Awards ถือเป็นสัญลักษณ์ของการคัดสรรคุณภาพให้ได้ตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ในสาขาต่างๆ โดยหวังว่ารางวัลจะเป็นผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานและความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและปรับมาตราฐานของวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นจนสามารถเข้าสู่ระดับสากล

 

22

Aug'18

Activities

คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำยาดมสมุนไพร แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เดินชมสวนและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

15

Aug'18

Activities

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤษศาสตร์ สมุนไพรไทย  โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การตอนรับ และนั่งรถรางพาชมบรรยกาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

Aug'18

Activities

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

09

Aug'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทปราการ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์จากทรัพยากรธรรมชาติและพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร และการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

Aug'18

Activities

นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ จากคณะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นักศึกษาและบุคลากร จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

Aug'18

Activities

กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาพรรณไม้และพืชสมุนไพรไทย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

Aug'18

Activities

กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร ได้จัดค่ายเด็กไทยหัวใจพุทธตอน “ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่อย่างไทย รอบรู้ปัจจัย4” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย สรรพคุณของสมุนไพรและชนิดของสมุนไพร โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

Aug'18

Activities

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เภสัชกรหญิง รัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐมในกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานการรักษาพยาบาลและผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 160 ท่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รู้จักการประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark