News

25

Nov'20

Activities

1-Day Workshop “Flowers of Life” @Sireepark ครั้งที่ 1 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

       ครั้งแรกของการจัดกิจกรรม Workshop Flowers of Life ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นความงาม และคุณประโยชน์ที่ได้จากดอกไม้นานาชนิด รวมถึงการที่ดอกไม้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เช่น การประดับตกแต่งบ้าน สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ การทำเป็นอาหาร รับประทานเป็นยารักษาโรค อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นอุทยานที่มีพื้นที่สีเขียว บนเนื้อที่กว่า 140 ไร่ มีความพร้อมเรื่องพืชสมุนไพรและดอกไม้ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาได้ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “Flowers of Life” ดอกไม้มากกว่าความสวยงาม คือคุณประโยชน์ที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจากการนำดอกไม้ที่มีประโยชน์และรับประทานได้มาสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากดอกไม้ในกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างความผ่อนคลาย และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะ ผ่านการบรรยายเพื่อทำความรู้จักกับดอกไม้ และกิจกรรม Herbarium ซึ่งมีที่มา จากการเก็บตัวอย่างพืชของนักพฤกศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ จากนั้นเริ่มกิจกรรม Workshop แรกด้วยกิจกรรม แผงอัดพรรณไม้ (Herbarium) ตกแต่งกระเป๋าผ้ารักษ์โลกด้วยสีจากดอกไม้ และ Herbarium Frame หลังจากที่ได้วัสดุอย่างดอกไม้แห้ง จากการกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้  โดย คุณบุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง (นะโม) นักนิเทศน์ศิลป์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งมีความชำนวญในการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะ และกิจกรรมสาธิตของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จากนั้นมาต่อที่กิจกรรม “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดอกไม้” โดยคุณ คุณศิรินทร์ทิพย์ สุบูรณ์กุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขาติ ให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รับของจากกิจกรรม Workshop และความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือทำของที่ระลึก Hand made จากดอกไม้ที่มีอยู่ใกล้ตัวสำหรับคนพิเศษ หรือโอกาสพิเศษได้ในอนาคต

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

25

Nov'20

Activities

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

       ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาในโครงการ “ชมรมพัฒนานิสิต สร้างจิตสาธารณะเพื่อการบริการวิชาการ” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพพืชสมุนไพร หลักการจัดจำแนกพืช เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียม วิทยากรทีมีความชำนาญในด้านสมุนไพร คอยให้ความรู้ตลอการศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

13

Nov'20

Activities

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำผู้พิการทางสายตาในโครงการ ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

         โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำผู้พิการทางสายตาในโครงการ ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมุ่งเน้นในการเรียนรู้สมุนไพรจากการสัมผัส ลักษณะในส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพร ดมกลิ่น และชิมรสชาติของสมุนไพรที่สามารถทานได้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการผลิตชา และวิธีการผสมชา และเพิ่มศักยภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษาดูงานอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการสายตาได้ศึกษาสมุนไพร ในกิจกรรมเดินชมสวน โดยเน้นเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ชิมรสชาติ และดมกลิ่น พร้อมวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับคุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรนานาชนิดในลานนานาสมุนไพร ต่อด้วยการสัมผัสบรรยากาศสวนสมุนไพรด้วยรถรางชมสวน และปิดท้ายด้วยการเรียนรู้ชาสมุนไพร อย่าง “เบญจเกสร” หรือ เกสรทั้ง 5 ประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการนำ ไปต่อยอดในการทำชาในอนาคต

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

12

Nov'20

Activities

กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ​อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

         นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก) วิทยาลัยแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาในหัวข้อ “พืชวัตถุ (สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน)” อุทยานธรรมชติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และข้อมูลในด้านดังกล่าวคอยให้การต้อนรับ แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดการเข้าชม

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

12

Nov'20

Activities

มหาวิทยาลัยรังสิตนำนักศึกษาแพทย์แผนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

         วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาแพทย์แผนจีนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสมุนไพร รวมไปถึงส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยา รวมไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุดอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตลอดการศึกษาดูงาน

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

05

Nov'20

Activities

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

         คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 50 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงนอกห้องเรียน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงเตรียมนักวิชาการเกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพืชสมุนไพรภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรให้การต้อนรับและให้ความรู้ในกิจกรรมเดินชมสวน นอกจากนี้ยังมีแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ แบ่งปันความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในกิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร โดยรถรางจะนำชมต้นสมุนไพรรอบนอกทั้งหมดของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้เห็นต้นสมุนไพรสดหลากหลายชนิดตลอดเส้นทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

04

Nov'20

Activities, Information

โครงการ Flowers of life

Sorry, this entry is only available in ไทย.

31

Oct'20

Activities

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ​ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด้านเภสัชกรรมไทยให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงได้เตรียมวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านต้นสมุนไพร ที่สามารถอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง และลักษณะเด่นของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด รวมถึงสรรพคุณตามตำรายาไทยให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยสามารถเข้าใจและจดจำได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ นำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ในห้องนิทรรศการถาวร ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

 

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

31

Oct'20

Activities

มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

         นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ ในส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล รวมถึงพืชที่มีคุณค่าทางยา อาหารและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพืชที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพร คอยให้การดูแลและนำชมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

29

Oct'20

Activities

โรงเรียนถาวรวิทยานำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนถาวรวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 276 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน และปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนจึงได้เลือกกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเก็บพรรณไม้ในแบบนักพฤกษศาสตร์ และเพิ่มทักษะทางศิลปะในการตกแต่งหน้าปกด้วยตนเอง จากนั้นเป็นกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทำความรู้จักสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเป็นวัตถุดิบผ่านการดมกลิ่น และเลือกกลิ่นที่ชอบมาทำเป็นยาดมสมุนไพรนำกลับไปใช้ได้เองที่บ้าน และยังเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการขยายพันธุ์พืชในกิจกรรมขยายพันธุ์สมุนไพร นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการและทำความรู้จักต้นสมุนไพรนานาชนิด ภายในลานนานาสมุนไพรซึ่งจัดแสดงสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการสัมผัสชิมและดมกลิ่นของต้นสมุนไพรสดไปพร้อมกับการถามตอบกับวิทยากรได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมรถรางชมสวน พร้อมฟังบรรยายข้อมูลของต้นสมุนไพรตลอดเส้นทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark