News

23

Jan'19

Activities

นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมหน่วยDSS สานสัมพันธ์นักศึกษาพิการและบุคลากร เพื่อให้รู้จักสถานที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ สามารถเดินทาง ติดต่อและไปใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดบริการให้ โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

18

Jan'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

17

Jan'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวนทั้งหมด 80 คน เข้าทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชม ทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่สมุนไพรและทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

16

Jan'19

Activities

คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Sorry, this entry is only available in ไทย.

13

Jan'19

Activities

คณะอาจารย์ จาก Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Sorry, this entry is only available in ไทย.

12

Jan'19

Activities

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

04

Jan'19

Activities

ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 3 มกราคม 2562 ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของสำนักงบประมาณมาเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะมาเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ให้การต้อนรับ นำชมห้องนิทรรศการถาวร สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากลและนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26

Dec'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 6 และวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การศึกษา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรและหลักการจัดจำแนกพืช โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

21

Dec'18

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่1 มกราคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

21

Dec'18

Activities

กลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ จาก Faculty of Public Health, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Faculty of Public Health, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดรายการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวต่างประเทศและอาจารย์ จำนวน 40 คน  ในหัวข้อ “Thai Public Health System and Culture” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการ ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark