News

16

Jan'19

Activities

คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Sorry, this entry is only available in ไทย.

13

Jan'19

Activities

คณะอาจารย์ จาก Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Sorry, this entry is only available in ไทย.

12

Jan'19

Activities

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

04

Jan'19

Activities

ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 3 มกราคม 2562 ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของสำนักงบประมาณมาเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะมาเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ให้การต้อนรับ นำชมห้องนิทรรศการถาวร สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากลและนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26

Dec'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 6 และวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การศึกษา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรและหลักการจัดจำแนกพืช โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

21

Dec'18

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่1 มกราคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

21

Dec'18

Activities

กลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ จาก Faculty of Public Health, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Faculty of Public Health, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดรายการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวต่างประเทศและอาจารย์ จำนวน 40 คน  ในหัวข้อ “Thai Public Health System and Culture” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการ ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

Dec'18

Activities

คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

14

Dec'18

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดกิจกรรม “นักพฤกษศาสตร์น้อยปี 2” ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดกิจกรรม“นักพฤกษศาสตร์น้อย”ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

1. กิจกรรมสมุดทำมือหลากสี เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการประดิษฐ์สมุดอย่างง่ายด้วยตนเองและตกแต่งหน้าปกโดยใช้สีจากธรรมชาติ ได้แก่ ดอกกรรณิการ์ ดอกอัญชัน แก่นฝางและผลพิลังกาสา

2. กิจกรรมแผงจิ๋วทำดอกไม้แห้งแต่งลาย เด็กๆ จะได้รับแจกแผงจิ๋วสำหรับอัดดอกไม้ใบไม้แห้งพร้อมทั้งมาตกแต่งเป็นหน้าปกแผงจิ๋วของตนเอง

3. กิจกรรมยาดมสมุนไพร สูตรเฉพาะหนูทำเอง เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และปรุงยาดมจากสมุนไพรให้เป็นกลิ่นเฉพาะตามความชอบของแต่ละบุคคล ทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก

4. กิจกรรมเพาะชำสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีเพาะชำต้นกล้าสมุนไพร และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

5.  กิจกรรมดูนกริมน้ำ เป็นการพาเด็กๆ ได้รู้จักกับนกชนิดต่างๆ และได้เรียนรู้ลักษณะของ สี เสียงร้องของนก

6. กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ทายปริศนาชื่อสมุนไพรจากภาพ ชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักสมุนไพรที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

7. กิจกรรมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เป็นการเข้าชมนิทรรศการโดยมีวิทยากรบรรยาย แนะนำการใช้วิดีทัศน์และเกมส์ต่างๆ

เด็กๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/yocrzolqRpQp5Seh2  หรือ สแกน QR code

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

13

Dec'18

Activities

กลุ่มนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 12 และวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ธรรมชาติ” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัวและการอนุรักษ์สมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ชมห้องนิทรรศการ ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และทำกิจกรรมอัดพรรณไม้ด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark