News

31

Jul'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , 6 และคุณครู จากโรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 52 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา ดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร  ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวน ทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลและกิจกรรมยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

Jul'19

Activities

คณะนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรม “OUT OF THE BOX” ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการรายวิชา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

Jul'19

Activities

กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชม โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร และกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

Jul'19

Activities, Information

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ”

ขอเชิญชวน ผู้สูงวัยและลูกหลานจูงมือกันมา เรียนรู้พืชสมุนไพร อบรมฟรี ในวันที่ 17 สิงหาคม2562 เวลา9.00-15.00 น.

ในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ”

ทั้งนี้ ผู้สูงวัยจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ….>>>>
- เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ
- เข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
- เข้าถึง สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับสำหรับผู้สูงวัย

โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น
#นั่งรถรางนำชมบรรยากาศสวนสมุนไพร
#กิจกรรมสาธิตการเพาะชำสมุนไพร
#การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
#พาชมห้องนิทรรศการสมุนไพร
#กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน

สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/ju2KcY6R6csDGpxx6
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
และจะประกาศรายชื่อภายในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

อย่าลืม จูงมือ ปู่ ย่า ตาและยาย พร้อมลูกหลาน มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะครับ
(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ผู้สูงอายุ 1 ท่าน และ ผู้ดูแลหรือผู้ติดตาม 1 ท่าน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-441-5272-4 หรือ https://sireepark.mahidol.ac.th

#sireepark

20

Jul'19

Activities

The Cloud Studio 05 : Herbarium

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และนิตยสาร The cloud จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ “ดอกไม้เป็นยา” และอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งตามหลักพฤกษศาสตร์  ในชื่อว่า “The Cloud Studio 05 : Herbarium” โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ดร.ภญ. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร และคุณอุบลวรรณ บุญเปล่ง  จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความรู้จัก Herbarium กิจกรรมอัดพรรณไม้ด้วยตัวเอง กิจกรรมงานศิลปะจากดอกไม้แห้งและสีจากธรรมชาติ กิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีบรรยากาศภายในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร สามารถที่นำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

Jul'19

Activities

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

10

Jul'19

Information

โครงการอบรม เรื่อง การศึกษาสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Sorry, this entry is only available in ไทย.

03

Jul'19

Activities

บุคลากร จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

28

Jun'19

Activities

อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม Asia Pacific Alliance for Health Leaders Forum (APAHL) ประจำปี 2562 โดยนำคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย สาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

Jun'19

Activities

ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน จากการประชุม “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย” ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark