News

20

Jun'19

Activities

กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนบ้านคลองสำโรง เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 70 คน จากโรงเรียนบ้านคลองสำโรง เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้และธรรมชาติวิทยา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

Jun'19

Activities

คณะนักศึกษา จากโรงเรียนไทยสปาบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะนักศึกษา สาขาเภสัชกรรม จากโรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

Jun'19

Activities

คณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พาคณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน10 ท่าน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

07

Jun'19

Activities

กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และคุณครู จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 18 คน และคุณครู จำนวน 4 คน จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในโครงงาน มหัศจรรย์แห่งชีวิต (The miracle of life) มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตคน พืช และสัตว์ เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ และเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว พาชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

Jun'19

Activities

กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 68 คน และคุณครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 68 คน และคุณครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว วัฎจักรของพืชดอกและส่วนประกอบของพืชดอก โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร

นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเล่นเกมส์แรลลี่สมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

05

Jun'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ จำนวน 40 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อศึกษาและเรียนรู้สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทย โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

May'19

Activities

ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์คิว เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล

Sorry, this entry is only available in ไทย.

23

May'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากโครงการ The 1st International PhD Conference on Environment เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ The 1st International PhD Conference on Environment มีนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยพาเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยายและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

10

May'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เขตภาษีเจริญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ จากโรงเรียน นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี จำนวน 37 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รู้จักชนิดของพืชสมุนไพรใกล้ตัวและเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว โดยมี ผศ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและกิจกรรมอาหารสมุนไพร : ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

08

May'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ จำนวน 67 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสมุนไพรและปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม โดยมี ผศ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรและกิจกรรมการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark