News

02

Aug'19

Activities

บุคลากร จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

02

Aug'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 133 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและได้รับความรู้จากสถานที่จริงนอกเหนือจากตำรา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวน

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

31

Jul'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , 6 และคุณครู จากโรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 52 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา ดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร  ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวน ทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลและกิจกรรมยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

Jul'19

Activities

คณะนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรม “OUT OF THE BOX” ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการรายวิชา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

Jul'19

Activities

กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชม โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร และกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

Jul'19

Activities, Information

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ”

ขอเชิญชวน ผู้สูงวัยและลูกหลานจูงมือกันมา เรียนรู้พืชสมุนไพร อบรมฟรี ในวันที่ 17 สิงหาคม2562 เวลา9.00-15.00 น.

ในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ”

ทั้งนี้ ผู้สูงวัยจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ….>>>>
- เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ
- เข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
- เข้าถึง สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับสำหรับผู้สูงวัย

โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น
#นั่งรถรางนำชมบรรยากาศสวนสมุนไพร
#กิจกรรมสาธิตการเพาะชำสมุนไพร
#การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
#พาชมห้องนิทรรศการสมุนไพร
#กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน

สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/ju2KcY6R6csDGpxx6
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
และจะประกาศรายชื่อภายในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

อย่าลืม จูงมือ ปู่ ย่า ตาและยาย พร้อมลูกหลาน มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะครับ
(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ผู้สูงอายุ 1 ท่าน และ ผู้ดูแลหรือผู้ติดตาม 1 ท่าน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-441-5272-4 หรือ https://sireepark.mahidol.ac.th

#sireepark

20

Jul'19

Activities

The Cloud Studio 05 : Herbarium

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และนิตยสาร The cloud จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ “ดอกไม้เป็นยา” และอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งตามหลักพฤกษศาสตร์  ในชื่อว่า “The Cloud Studio 05 : Herbarium” โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ดร.ภญ. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร และคุณอุบลวรรณ บุญเปล่ง  จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความรู้จัก Herbarium กิจกรรมอัดพรรณไม้ด้วยตัวเอง กิจกรรมงานศิลปะจากดอกไม้แห้งและสีจากธรรมชาติ กิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีบรรยากาศภายในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร สามารถที่นำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

Jul'19

Activities

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

10

Jul'19

Information

โครงการอบรม เรื่อง การศึกษาสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Sorry, this entry is only available in ไทย.

03

Jul'19

Activities

บุคลากร จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.