News

15

Aug'18

Activities

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤษศาสตร์ สมุนไพรไทย  โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การตอนรับ และนั่งรถรางพาชมบรรยกาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark