News

09

Aug'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทปราการ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์จากทรัพยากรธรรมชาติและพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร และการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark