News

27

Jun'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและคุณค่าของพืชสมุนไพร พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดขึ้น เช่น ชมห้องนิทรรศการถาวร ชมสวนสมุนไพร และสาธิตแผงอัดพรรณไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตทำกิจกรรม

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark