News

07

Jun'18

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรจากแหล่งเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์ต่อนักเรียน โดยพาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและชมสวนสมุนไพร มีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark