News

06

Jun'18

Activities

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร จากคณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล กับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและชมสวนสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark