News

08

Mar'18

Activities

งาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”

8 มีนาคม 2561  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าชมบูธและรับมอบหนังสือ จากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเปิด โครงการเมืองสมุนไพร@นครปฐม ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม