News

23

Feb'18

Activities

กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงานและชมห้องนิทรรศการถาวร โดยกลุ่มเกษตรกรมีความสนใจในกระบวนการปลูกสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร โดยมีวิทยากรจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการให้ความรู้