News

23

Feb'18

Activities

บุคลากรและผู้บริหาร จากสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะบุคลากรและผู้บริหาร จากสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสมุนไพร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างพัฒนาสวนฯ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ และความรู้ให้กับบุคลากร