News

12

Nov'20

Activities

กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ​อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

         นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก) วิทยาลัยแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาในหัวข้อ “พืชวัตถุ (สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน)” อุทยานธรรมชติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และข้อมูลในด้านดังกล่าวคอยให้การต้อนรับ แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดการเข้าชม

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark