News

02

Feb'20

Activities

กลุ่มครอบครัวรวมตัวเข้าทำกิจกรรมในวันหยุด ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       กลุ่มครอบครัวรวมตัวเข้าทำกิจกรรมในวันหยุด ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากทางครอบครัวสนใจในกิจกรรมและอยากจะเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและใกล้ชิดธรรมชาติมากชึ้น จึงได้รวมตัวกันและติดต่อเข้าทำกิจกรรม ณ อุทยานสิรีรุกขชาติในวันหยุด ซึ่งทางอุทยานสิรีรุกขชาติได้จัดเตรียมกิจกรรมที่ผสมผสานความรู้และความสนุกเพลิดเพลินเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ในวันนี้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวน กิจกรรมทำวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมยาดมสมุนไพร กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทรรศการซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร หากท่านใดสนใจทำกิจกรรมสาธิตแบบนี้ ท่านสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อขอเข้าทำกิจกรรมได้เช่นกัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark