News

28

Aug'19

Activities

คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำยาดมสมุนไพร แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เดินชมสวนและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark