News

31

Jul'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , 6 และคุณครู จากโรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 52 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา ดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร  ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวน ทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลและกิจกรรมยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark