News

25

Jul'19

Activities

กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชม โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร และกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark