News

19

Jun'19

Activities

คณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พาคณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน10 ท่าน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark