News

26

Jun'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 116 คน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋วและสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark