News

21

Jun'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore จำนวน 24 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark