News

17

Apr'19

Activities

คณะอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน จากคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 17 เมษายน 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 22 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศ พาชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark