News

03

Apr'19

Activities

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2562 หน่วยวิชาจินตทัศน์ในชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โดยฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในชื่อค่าย “จินตทัศน์วิจิตร 2562”  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 59 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน ความสามารถในการบันทึกความรู้ การจำแนก คิดวิเคราะห์ การประมวลความคิดและการสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark