News

01

Mar'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 69 คน จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมฐานปัจฉิมนิเทศ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark