News

30

Nov'18

Activities

คณะนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพและวิชาการ ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับงานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ชมห้องนิทรรศการและสาธิตการทำน้ำมันไพล

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark