News

18

Oct'18

Activities

คณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสมุนไพรไทย โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงสวนสมุนไพรของทางโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark