News

27

Nov'17

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพรไทย พร้อมรับฟังการบรรยายการใช้สมุนไพรในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.