News

19

Nov'17

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพรไทย และห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560