News

17

Nov'17

Activities

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.